12 Panth

Panth Ka naam Main Pravartak Uttarardha Pravartak Place Region Gun & Vishesh Karye
1. Satyanath (Satnathi) Shiv Ke 18 Brahamajibrahma-ji Patal Bhuvaneshvari Utterakhand Bhramha – Upasak Rajtattv ki sadhna karte hai.Dhyan samadhi mai urdwreta hokar bhrahmand bhraman karte hai. Kary- yog prachar prasar, sat dharm ka prachar ,sampradayik kary- siddhpithon ki patradev peer ki kothari , pankh, Bhandari seva.
2. Ramnathi (Ram ke) Shiv Ke 18 (Vishnuji)
Parshuramjivishnuji
Dhanori(Gaddi)
Sirmattha-
Nohar chouk
Haryana
Nepal
Nirbhay , shur, Maryada palan ,keshtra mai sura kal se pare ,kam , krodh etc. Per vijay pate hai.Ramate Ram rahate hai. Sadhnamai sahasragar mai anhad naad sunte hai.Shantidata , premal satyvachan vadi sampradayik kary mai yog sadhna prachartatha patradev kumbh mai Bhandari seva , Rot Bhandari sevakarte hai.
3. Pakal (Pagalpanthi) Shiv Ke 18 Pakalnathji (Bhaktpurn=Pagalpanthi) Rohatash Purana Sirmattha Asthal Bohar Peshavar
Haryana
Dhuni chetan rakhte hai.Brahmand bhraman ramate ram rahate hai.Hatyogi (Tamtava sadhna)sthir kaya –Ahinisi bhram agni uttpanna karte hai. Kary – Dharm, Yog ,Sadhna prachar sampradayik Kary – Patradev kumbh per panch tatha Bhandari rup mai seva karate hai. Etaratrasthandhari, Mahant peer bhi bante hai.
4. Pav Panth (Pavak) Shiv Ke 18 Jalandharnath Jallor Rajsthan Dhuna karma –Tamttvaa sadhna Hat yogi-shunay Dhyan Unamani avstha-Niralamb Kathani-karani sunate ,Darshanik siddhant,Kary- yog prachar ,sampradyik kary patradev kumbh mai bhandari tatha panch rup mai seva karte ,Etarta sthan makano mai Mahant bante hai.
5. Dharmanath (Dharmanathi) Shiv Ke 18 Dharmraj Udhisthir Dullu Deval Aajkal Gorakhpur mante hai. Nepal Uttar pradesh Sat- Dharm palan Nath Dharm palan, saty sadhnadwara shiv estha ki prapti mante hai.Ramate ram rahate hai .Unamani avastha kary-Dharm prachar –yog prachar ,sampradayik kary-kumbh parv per –karbari pad ,bhandari panch rup mai seva karte ,Etarta sthan makano mai Mathon mai Mahant bante hai.
6. Mannathi (Manonathi) Shiv Ke 18 Raja Trushalu Tai Jodhpur ( Sikar) Rajsthan Mano nigrah,Ecchao ka daman-vikaron per vijay nirbhay tyag sat tattva sadhna unamani avastha mai rahate hai, Kary- yog prachar Dharm sat prachar.sampradayik kary-patradevta kumbh per, Bhandari,Panch sevak (Aughad) rup mai seva karte hai.Etaratra math mandiron mai Mahant bante hai.
7. Kaplani (Kapilpanth) Goraksh Ke 12 Kapilmuni (Kapilnathji)Kapil Nath ji Gorakhvansi (Calcutta)Jihana (Gaddi) Kharak Bangal Haryana Kali / Bhairav upasak shakti puja tantra mantr sadhna ,Tamsi ugra Tapasya ,jwalant tyag, Hatyogi kapil sankhya se pind brahmand,prakruti,purush tatha prakruti vikruti ka gyan hokar shiv rup hote hai.Kary – Dhram
8. Ganganath (Ganganathi) Goraksh Ke 12 Bhagirath (Bhagirathnath) Tatha Bhishm Gangasagar (Jakhvad)Gurudaspur Bangal Punjab Prayatnavadi ,Hatyogi,Bhagirath prayantate shiv prapti karate hai. Shakti upasak Tantra mantra yog sadhak ramate rahate hai.Dhuna shamshan kriya ,yog sadhna urdwareta dhyan karte hai.Kary-yog prachar dharm prachar ,sampradayik kary-kumbh parv per Rajaji ,peer ji, tatha Bhandari ji ,panch etc. Rup mai seva karate hai.
9. Nateshwari Daryanathi Goraksh Ke 12 Laxmanji (Balnath) Nagnath Gorakhtilla Zelum (Punjab) Yati-Satypurna-Shivsaman-Sadhna yog ( Raj yog) dwara shiv sihasan prapt karte hai. Bhramhand bhraman-Aamar-Vajra kaya-unamaniman avstha-karya-yog prachar ,Dharm prachar, sampradayik kary-patra devta ke raja ji ,peer ji tatha pujari, bhandari pancho ke rup mai seva karte hai.
10. Aai Panth (Aaike) Goraksh Ke 12 Shakti Bimla Devi tatha Udaynath parvati (Bhavani)Bimal Nath ji Bimla Gufa Koth ko mante hai Bangal Haryana Parameshvari aadi Shakti upasak –Nirbhay sadhna siddh urdwamukhi avastha sahasra gara mai aatmanand mai rahate hai.Ramate ram sthan mathdhari , Ridhhi Siddhi se purn shiv se Abhinna , Hatyogi ,Vairagya ghyan moh maya tyagi.Kary- yog prachar,sampradyik kary-har jagah keval Mahantai ya Peer ji bante hai.Ramte bhi hai.Mayadhari maya tyagi bhi rahate hai.Fakkad bhihai. Kumbh parv mai Mahantai rup mai Bhandari panch rup mai seva karte hai.
11. Bairag ( Bhrtuhari Bairag) Goraksh Ke 12 Bhrtuhari Nath (Vicharnath)vichar-nathji Ratadunda Rajsthan Niti-Vairagi-Shrungar nipun,purn tyagi-Hatyogi manonigarah dhyan mai shunya swaroop, unamani avastha ,kary-yog prachar, Dharm prachar,Samprdayik kary =kumbh parv per Raja ji , Peer ji , Bhandari ji tatha pancho ke kary karate hai
12. Rawalpanthi Goraksh Ke 12 Rawalnath siddh Gailpur Badarbari Afganisthan Ramate yogi –Hatyogi-Panchtattva Bhedi-Balwan viryavan shrdha vishvas-Shiv krupadhin kary – yog prachar ,Dharm prachar, Samprdayik kary- Patradev-Kumbh parv per bhandari ,Panch , sevak (Aughad ) rup mai seva karte hai.

Yogi sampraday ke kuch aur panth,Grahast-Aughad Arthat Aadha Panth=12/2 panth.

Panth Ka naam Main Pravartak Uttarardha Pravartak Place Region Gun & Vishesh Karye
Kanthad Panth Shiv Ke 18 Ganeshay Ya Gajbeli Gajkanthadnath Kanthad kot Manfara Kaccha Estha Ganesh Vayu tattv sadhna (Pranayam-Mudra etc)Unaman avastha-Urdwamukhi sadhna Hatyogi , Anahad naad sunate rahate hai. Karm –yog Dharm prachar sampradayik –Sthan makano mai Mahant.
Ban Panth Shiv Ke 18 Bankhandinath Marwad pali Sarana Hirav Marwad, Sojat, Janpad Rajasthan Saran Bankhad mai ramate hai.Niralamb kahatesunate hai Maya Moh se , Ecchaon ko tyag ke van mai udas rahate hai.Naad-Bind ka bhed janate hai.Kaya , Sthir , yog sadhna nipun kary-Hatyogi yog prachar , sampradayik.
Dwaj Panth Ya Dwajanth Panth Shiv Ke 18 Birbanknath Hanuman Ambala Punjab Yogi ramte bhatakte hai Veena bajate gaate hai.Yog sadhna pavan urdwareta dhyan karte hai .kaya balwan,Nirbhay,Bhakti,Shakti,Jati rup hote.Kary –Dharm prachar, Yog prachar, Sampradayik kary-Math Mandir,Sthan makanomai mai Mahatn banate hai.Kary karte hai.
Pankh Shiv Ke 18 Panknath Sthano mai Akhand Bhraman Prateyk Pradeshon mai Seva bhav,Yog sadhna, Kary –Yog prachar, Samprdayik kary-Yogi sampraday seva.
Varkari Panth Shiv Ke 18 Dnyannath Pandharpur Maharashtra Bhakti yog, Pravachan,Sankirtan pracharak.

Es prakar aur bhi yogi, marg dharan kiye huye yogeswar milate hai jo ki Shiv panth ya Goraksh panth ke Anuyayi dikhlate hai.Yah pantho ke Upa panth bhi manate hai.=Kaiknathi,Aaray,Payal nathi,Bhrungnathi,Taraknathi,Kumbhidasi nathi,Amarnathi,Kashaynathi,Ardhnari,Nayari nathi,Kambhajpa panth,Varnjogi,Niranjan panthi,Gaini nathi,Charapatinathi, Filnathi,Amapanthi tatha kuch Musalman Yogi-Rukhad, Sukhad, Gubad, Kukad aaughad sevada gruhasta jogi, Tantra-Mantra jaadu- tona etc.